Nghi quyet "tam nong" tao da phat trien nong nghiep ben vung hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008), nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ./.
(TTXVN/Vietnam+)