Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2020 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành./.

(TTXVN/Vietnam+)