Phu Yen: Thanh pho Tuy Hoa trien khai thi diem cach ly F1 tai nha hinh anh 1 Thành phố Tuy Hòa chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Phu Yen: Thanh pho Tuy Hoa trien khai thi diem cach ly F1 tai nha hinh anh 2 Thành phố Tuy Hòa tăng cường tuyên truyền cho người dân về quy định cho cách ly tại nhà. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Phu Yen: Thanh pho Tuy Hoa trien khai thi diem cach ly F1 tai nha hinh anh 3 Các khu cách ly tập trung sẽ giảm tải khi các đối tượng F1 được cách ly tại nhà. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Phu Yen: Thanh pho Tuy Hoa trien khai thi diem cach ly F1 tai nha hinh anh 4 Thành phố Tuy Hòa chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)