PTT Vu Duc Dam chu tri hop voi lanh dao TP.HCM ve phong, chong dich hinh anh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
PTT Vu Duc Dam chu tri hop voi lanh dao TP.HCM ve phong, chong dich hinh anh 2Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
PTT Vu Duc Dam chu tri hop voi lanh dao TP.HCM ve phong, chong dich hinh anh 3Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
PTT Vu Duc Dam chu tri hop voi lanh dao TP.HCM ve phong, chong dich hinh anh 4Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
PTT Vu Duc Dam chu tri hop voi lanh dao TP.HCM ve phong, chong dich hinh anh 5Hình ảnh các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Nguyễn Điệp (TTXVN/Vietnam+)