Theo kết quả Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2014, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 64 trường hợp hưởng sai chế độ đối với cựu thanh niên xung phong, tập trung ở huyện Phú Ninh (62 trường hợp) và ở huyện Duy Xuyên (2 trường hợp).

Trong các trường hợp trên có một trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại địa phương; một trường hợp khai man hồ sơ; một trường hợp trùng hưởng; 61 trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng còn thân nhân chủ yếu hoặc đang hưởng các chế độ chính sách khác.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh và Duy Xuyên đã tạm ngưng chi trả khoản trợ cấp hàng tháng cho các trường hợp trên. Tỉnh Quảng Nam cũng vừa chỉ đạo giải quyết đối với trường hợp cựu thanh niên xung phong không có hộ khẩu thường trú, khai man hồ sơ, trùng hưởng xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với 61 trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng còn thân nhân chủ yếu hoặc đang hưởng các chế độ chính sách khác, sẽ tiến hành xác minh, xem xét lại từng trường hợp cụ thể để đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách một cách công bằng.

Tỉnh Đoàn Quảng Nam sẽ phải bàn giao toàn bộ việc quản lý hồ sơ gốc của cựu thanh niên xung phong cho Sở Nội vụ tỉnh để tập trung một đầu mối quản lý, thực hiện tốt chế độ chính sách cho đối tượng cựu thanh niên xung phong.

Trước năm 2011, thực hiện Quyết định 104/1999/ QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, việc xét duyệt công nhận là cựu thanh niên xung phong do Tỉnh Đoàn Quảng Nam là đơn vị chủ trì.

Quy trình xét duyệt theo các bước là các đối tượng tự khai sau đó lấy dấu xác nhận của xã, của huyện Đoàn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của huyện và Hội Cựu thanh niên xung phong. Tiếp đó, Tỉnh Đoàn sẽ tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận và giải quyết các chế độ theo quy định mà không có hội đồng xác nhận nên dễ dẫn tới xảy ra sai sót./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)