Quoc hoi Lao thong qua danh sach thanh vien Chinh phu hinh anh 1Quang cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, ngay sau khi được Quốc hội Lào bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Phankham Viphavanh đã trình Quốc hội thông qua danh sách các thành viên Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2021-2025.

Quốc hội Lào đã thông qua danh sách các thành viên Chính phủ do Thủ tướng Phankham Viphavanh đệ trình.

Trong đó, Đại tướng Chansamone Chanyalath được bầu làm Phó Thủ tướng; Bộ trưởng Quốc phòng Lào-ông Sonesay Siphandon, được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào; ông Kikeo Khaykhamphithoun được bầu làm Phó Thủ tướng Lào; Thượng tướng Vilay Lakhamphong được bầu làm Bộ trưởng Công an Lào, ông Saleumsay Kommasith được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Lào, ông Bounchom Oubonpaseut được bầu làm Bộ trưởng Tài chính Lào.

[Quốc hội Lào bầu ông Phankham Viphavanh làm Thủ tướng]

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào diễn ra từ ngày 22-26/3/2021.

Tại kỳ họp lần này, vấn đề nhân sự, kiện toàn bộ máy chính phủ và các cơ quan tư pháp được xếp vào chương trình nghị sự hàng đầu.

Trong 5 ngày nhóm họp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào sẽ thông qua báo cáo kết quả bầu cử và kiểm tra tư cách các đại biểu Quốc hội khóa IX; Thảo luận và thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Nhà nước và chính phủ; Thảo luận và thông qua Báo cáo Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9, kế  hoạch ngân sách 5 năm tới (2021-2025); Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Thảo luận và thông qua việc tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Cơ quan Tổng kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ; Thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng thể 5 năm của Quốc hội khóa IX cũng như kế hoạch của Quốc hội trong việc ban hành và sửa đổi các luật trong 5 năm tới./.

Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)