Theo Tổng cục Lâm nghiệp, (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản trong tháng 3/2021 ước đạt 1,524 tỷ USD; lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 (quý I/2021) ước đạt 3,944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,699 tỷ USD, tăng 41,5 %; xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu của ngành hàng này.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3/2021 ước đạt 227 triệu USD; lũy kế 3 tháng ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ. Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chile, chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 3 tháng qua.

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung trong quý I/2021, ngành hàng này đã xuất siêu đạt 3,248 tỷ USD tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20% trong quý 1]

Tổng cục Lâm nghiệp cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, các địa phương cả nước đã trồng 31.498ha rừng, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2020, tập trung ở một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ; trong đó, rừng phòng hộ 192ha, rừng sản xuất 31.305ha.

Diện tích rừng trồng được chăm sóc là 182.289ha, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2020; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh được 63.004 ha, bằng 83,3%. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã trồng được 17,6 triệu cây phân tán các loại, bằng 177% so với cùng kỳ năm 2020.

Để phục vụ cho phát triển rừng, các đơn vị đã chuẩn bị được trên 340,5 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2021, bằng 152% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, thời gian tới, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Kiểm lâm các tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng, bố trí lực lượng thường trực tại các vùng rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo 24/24 giờ tại Cục Kiểm lâm và các Chi cục Kiểm lâm vùng.

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống và hiện trường để trồng rừng theo kế hoạch năm 2021; trình ban hành Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” và các chương trình, đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý 1 này ước đạt 18,34 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7%.

Tính chung quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm lâm sản chính đạt 3,94 tỷ USD, tăng 41,5%; nông sản chính xuất khẩu đạt 4,59 tỷ USD, tăng 10,2%; thủy sản đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3%; chăn nuôi 89 triệu USD, tăng 34,7%./.

Lâm Phan (Vietnam+)