San thuong mai dien tu phai cung cap thong tin cho co quan thue hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2664/TCT-DNNCN gửi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam để lấy ý kiến các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trước đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC (ngày 1/6) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo đó, các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ thực hiện việc khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế-nộp thuế thay cho cá nhân, các sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật...

[Những thuận lợi từ thu thuế qua sàn giao dịch thương mại điện tử]

Do vậy, để đảm bảo việc triển khai hướng dẫn Thông tư số 40/2021/TT-BTC phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn giao dịch thương mại điện tử, Tổng cục Thuế dự kiến các bước triển khai thực hiện như sau:

Bước 1 (trong tháng Tám), Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu. Theo đó, xây dựng dự thảo chuẩn dữ liệu đã lấy ý kiến các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tuy nhiên để việc khảo sát thực tế có hiệu quả, Tổng cục Thuế dự kiến một số nguyên tắc về việc cung cấp thông tin. Cụ thể, giải pháp cung cấp thông tin sẽ theo hướng chuyển file dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn (có đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế). Tổng cục đề xuất lấy ý kiến Hiệp hội Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trước khi tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử để đảm bảo việc khảo sát có hiệu quả.

Với yêu cầu thông tin cung cấp, Tổng cục đề xuất dự kiến dữ liệu sẽ được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn, bao gồm các thông tin cơ bản (tên gian hàng/tên chủ gian hàng/mã số thuế/chứng minh nhân dân-căn cước công dân/địa chỉ/e-mail/số điện thoại/doanh thu trong tháng). Theo Tổng cục Thuế, về cơ bản những dữ liệu này là sẵn có tại các sàn theo pháp luật về quản lý thương mại điện tử.

Bước 2 (từ ngày 1/8 đến trước ngày 1/10), cơ quan thuế sẽ tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chính thức văn bản hướng dẫn về chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Bước 3 (từ ngày 1/10 đến trước  ngày 1/1/2022), Tổng cục Thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (từ ngày 1/1/2022), các sàn thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử, tổng hợp ý kiến tham gia. Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, Tổng cục cũng đề nghị Hiệp hội có đề xuất cụ thể và gửi Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân) chậm nhất trước ngày 27/7./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)