Sau khi phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)-Diễn Châu (Nghệ An), Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án trong tháng 4-5/2021.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 6 (đại diện chủ đầu tư dự án), trong tháng Ba, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án.

Đầu tháng 4/2021, Ban Quản lý dự án 6 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp các gói thầu của dự án trong tháng 4-5/2021. Dự kiến, gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án sẽ được tổ chức khởi công xây dựng vào tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch mà Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra.

[Một dự án cao tốc Bắc-Nam giảm hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư]

Để đảm bảo tiến độ , Bộ Giao thông Vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công việc của dự án, quản lý chặt chẽ các chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; phối hợp với hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa phương để sớm bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị thi công đúng tiến độ dự kiến; triển khai hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tiến độ thực hiện đáp ứng kế hoạch hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ,…

Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu được triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư 7.293,2 tỷ đồng bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị 4.305,9 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư 1.778,1 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 553 tỷ đồng; chi phí dự phòng 656 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm, hoàn thành năm 2023.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu theo quyết định phê duyệt này đã giảm 1.087,47 tỷ đồng so với phương án đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công-tư) được phê duyệt tại Quyết định 2318 ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

Nguyên nhân dự án giảm vốn đầu tư so với phương án đầu tư PPP trước đó được phía Bộ Giao thông Vận tải lý giải là do đoạn tuyến này khi chuyển sang đầu tư công, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án không bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu dài 50km, đi qua địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư quy mô 6 làn xe (nền đường rộng 32,25m), tốc độ thiết kế 100-120km/giờ. Trước mắt, dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe (nền đường rộng 17m), tốc độ thiết kế 80km/giờ./.

Việt Hùng (Vietnam+)