Tra Vinh ho tro hon 40 ty khoi phuc san xuat sau thiet hai do han man hinh anh 1Nông dân huyện Châu Thành, Trà Vinh chuyển đổi từ trồng lúa kém hiểu quả sang trồng dưa chuột. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định hỗ trợ hơn 28.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiệt hại do hạn, mặn, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh có 27.127 hộ trồng lúa, 309 hộ trồng rau, màu, mía và 587 hộ trồng cây ăn quả bị thiệt hại sản xuất tổng diện tích hơn 23.410ha do hạn, mặn mùa khô 2019-2020 sẽ được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Cụ thể, các hộ sản xuất lúa, rau màu, mía bị thiệt hại hơn 70% diện tích được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% diện tích được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Đối với các hộ trồng cây ăn quả lâu năm, tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng/ha đối với các vườn bị thiệt hại hơn 70% diện tích và 2 triệu đồng/ha đối với vườn bị thiệt hại từ 30-70% diện tích.

[Tìm ra phương thức sản xuất phù hợp để hạn chế tác động của hạn mặn]

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn diễn ra ngày càng gay gắt, tác động nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Mùa khô 2019-2020, nước mặn xuất hiện sớm và độ mặn tăng cao kỷ lục, lấn sâu vào hầu hết nội đồng tỉnh Trà Vinh, gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái của nông dân; trong đó, cây lúa bị thiệt hại nặng nhất.

Cùng với việc hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh cũng điều chỉnh lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu 2020, Thu Đông-Mùa 2020 và vụ Đông Xuân 2020-2021 để “né” hạn, mặn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cơ cấu lại mùa vụ, chuyển đổi cây trồng thích nghi trước tình hình biến đổi khí hậu.

Ngành chỉ cơ cấu 3 vụ lúa cho những vùng có điều kiện chủ động về nguồn nước tưới.

Đối với những vùng sản xuất khó khăn, bị ảnh hưởng hạn mặn, hạn chế về nguồn nước tưới, ngành nông nghiệp vận động và hướng dẫn nông dân chuyển sang 2 vụ lúa - 1 vụ màu, trồng các loại cây rau, màu sử dụng ít nước tưới như ngô, dưa hấu, rau đậu…/.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)