Cảnh sát Pháp đã phát hiện thuốc nổ TATP tại căn hộ phía Nam thủ đô Paris. Đây là loại thuốc nổ rẻ tiền, dễ chế tạo và đã được các phần tử khủng bố sử dụng trong một số cuộc tấn công ở Tây Âu những năm gần đây./.