Các cuộc diễn tập diễn ra ngay sát khu vực hàng rào biên giới, sát thành phố Ciudad Juarex của Mexico. Tham gia cuộc diễn tập có đông đảo binh sỹ Mỹ được trang bị vũ trang đầy đủ, cùng nhiều trực thăng, xe quân sự.

Đây được coi là các biện pháp phòng ngừa của chính phủ Mỹ đối với cuộc khủng hoảng di cư./.