Các chuyên gia OPCW đã lấy các mẫu thử tại khu vực được cho đã xảy ra vụ tấn công cũng như đánh giá tình hình để đưa ra những bước đi tiếp theo, trong đó có thể bao gồm một cuộc khảo sát khác tới Douma.

Những mẫu thử sẽ được đưa về phòng thí nghiệm của OPCW tại La Haye, Hà Lan để tiến hành phân tích./.