Viet Nam lan dau vuot muc tieu tinh gian bien che trong nam 2021 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Năm 2021, Việt Nam lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015, đồng thời giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng so với năm 2015 khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)