10 thang, von dau tu tu ngan sach Nha nuoc dat 319.000 ty dong hinh anh 1(Ảnh minh họa/TTXVN)

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng của năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 319.000 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm và giảm 8% so với cùng kỳ năm (cùng kỳ năm 2020 bằng 7% và tăng 32%).

Trong số đó, vốn Trung ương quản lý đạt 56.000 nghìn tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 4% so với cùng kỳ. Vốn địa phương quản lý đạt 262.000 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm và giảm 9%.

Riêng trong tháng 10/2021, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước ước đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng Chín và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10 có mức tăng nhẹ 1% và vốn đầu thực hiện giảm 4,1% so cùng kỳ.

Nguyên nhân là trong tháng Mười, các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.

10 thang, von dau tu tu ngan sach Nha nuoc dat 319.000 ty dong hinh anh 2(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,7 tỷ USD; trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 1.400 dự án, với số vốn 13 tỷ USD, giảm 35% về số dự án và tăng 12% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, vốn đăng ký điều chỉnh của trên 770 lượt dự án tăng thêm 7,1 tỷ USD, tăng 24% và vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hơn 3.000 lượt, với tổng giá trị góp vốn 3,6 tỷ USD, giảm 40%. Trên cơ sở đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 10 tháng đạt 15 tỷ USD và giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng, cả nước có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn 218 triệu USD, giảm 31% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 428 triệu USD, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 646 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng thời điểm năm trước./.

10 thang, von dau tu tu ngan sach Nha nuoc dat 319.000 ty dong hinh anh 3(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)