12.597 cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trên toàn quốc đã có 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
12.597 cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp ảnh 1Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 22/9, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin trên toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 98,2% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hệ thống đã xác thực trên 91,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cở sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm với Cở sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 131 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cở sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

[Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả khám bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên]

Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 19/01/2023. Tính đến ngày 15/8/2023, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế": Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành dịch vụ công trực tuyến, đã triển khai trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày 13/7/2023. Tính đến ngày 14/9/2023, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ công này.

Trên toàn quốc có 1.140 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.156.323 dữ liệu được gửi; có 1.364 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 411.653 dữ liệu được gửi; 488 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 4.184 dữ liệu được gửi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục