Ban hanh mau ban sao dien tu duoc chung thuc truoc ngay 1/7 hinh anh 1(Nguồn: Vietnam+)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành mẫu, các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực, hoàn thành trước ngày 1/7.

Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

[Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính khai trương ngày 1/7]

Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bản sao điện tử được chứng thực, bao gồm chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và chữ ký số công cộng để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)