Bo sung 502,9 ty dong de phuc vu cong tac phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1Lấy mẫu xét nghiệm của các đối tượng làm việc tại bến xe Bình Dương. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông qua năm 2020.

[Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mua 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19]

Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung; thực hiện mua sắm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và phù hợp với diễn biễn của dịch bệnh năm 2021.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)