Bộ TNMT công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai trên cả nước

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12/2019 là 33.131.713 hécta, trong đó có 1.230.815 hécta diện tích thuộc nhóm đất chưa sử dụng.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Sau hơn một năm cùng các tỉnh, thành phố triển khai “kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019” theo Chỉ thị số 15/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai (tính đến ngày 31/12 /2019).

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12 /2019 là 33.131.713 hécta; trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.986.390 hécta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.914.508 hécta; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.230.815 hécta.

Số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

[“Giải phóng đất nông lâm trường: Cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn”]

Trước đó, ngày 17/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT- TTg về việc “kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.”

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm mục đích: đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, hiệu quả sử dụng đất…

Mới đây, ngày 2/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu kiểm kê và công bố kết quả kiểm kê đất đai 5 năm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước.

Cùng với đó, các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, phê phán những hành vi sai trái, phát hiện và đưa ra công luận các sai phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục