Bo Y te yeu cau Benh vien Bach Mai khong tang gia dich vu hinh anh 1Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 6/3, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và yêu cầu Bệnh viện không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh.

[Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, có 6 ca tại Hải Dương]

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế nhận được công văn số 454/BVBM-TCKT ngày 03/3/2021 của Bệnh viện Bạch Mai về Báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, trong đó có công khai Quyết định số 703/QĐ-BVBM ngày 02/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc ban hành tạm thời giá “Khám bệnh theo yêu cầu" tại Bệnh viện Bạch Mai (04 mức giá) và Quyết định số 704/QĐ-BVBM ngày 02/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc ban hành tạm thời giá "Giường dịch vụ" tại Bệnh viện Bạch Mai (04 mức giá).

Về việc này, theo Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ có công văn số 655/VPCP ngày 27/01/2021 thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giả năm 2021, trong đó đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai tập trung các biện pháp như: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cá, cung cầu thị trường và năng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo diều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều I Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế thì: "Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.

Giá dịch vụ y tế theo yêu cầu: Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá."

Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu).

Trước đó, vào ngày 3/3, trên trang web chính thức của Bệnh viện Bạch Mai đăng tải thông báo giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai áp dụng từ ngày 01/4/2021.

Theo thông báo, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của người dân, bên cạnh việc duy trì giá khám thông thường như hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đã không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng nhiều gói khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân.

Ngày 24/2/2021, Hội đồng Quản lý của Bệnh viện Bạch Mai đã thông qua Nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai áp dụng từ ngày 1/4/2021 như sau:

* GIÁ KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU:

- Khám Giáo sư: 550.000 đồng

- Khám Phó giáo sư: 450.000 đồng

- Khám Tiến sỹ, BSCKII: 350.000 đồng

- Khám Thạc sỹ, BSCKI: 250.000 đồng

* GIÁ GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU (đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện):

- Giường dịch vụ - loại 1 (01 người/phòng): 2.300.000 đồng/người/ngày.

- Giường dịch vụ - loại 2 (02 người/phòng): 1.800.000 đồng/người/ngày.

- Giường dịch vụ - loại 3 (03-04 người/phòng): 1.390.000 đồng/người/ngày.

- Giường dịch vụ - loại 2.1(phòng 02 người/01 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng): 3.300.000 đồng/người/ngày./.

Thông báo thay đổi giá dịch vụ của Bệnh viện Bạch Mai:

Bo Y te yeu cau Benh vien Bach Mai khong tang gia dich vu hinh anh 2
Bo Y te yeu cau Benh vien Bach Mai khong tang gia dich vu hinh anh 3
PV (Vietnam+)