Can can thuong mai hang hoa trong 5 thang thang du gan 1,9 ty USD hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong tháng Năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt ước tính 900 triệu USD, tuy nhiên nếu tính chung 5 tháng, cán cân thương mại vẫn thặng dư 1.880 triệu USD.

Số liệu trên do Tổng cục Hải quan công bố vào ngày 2/6.

Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 5% so với tháng Tư, trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7%.

[Doanh nghiệp nội-ngoại đẩy mạnh sản xuất, phục hồi sau dịch COVID-19]

Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu của cả nước lại giảm 15,5% và trị giá nhập khẩu giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 196,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, khối lượng dầu thô xuất khẩu ước tính 486.000 tấn, tăng 4,1%, trị giá tương ứng 110 triệu USD, tăng 103,2% so với tháng Tư. Theo đó, lượng dầu thô xuất khẩu trong 5 tháng ước đạt 2,2 triệu tấn và trị giá là 689 triệu USD, tăng 27,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, khối lượng quặng các loại xuất khẩu trong tháng là 250.000 tấn, tăng 13,6% và trị giá là 16 triệu USD, tăng 34,1% so với tháng trước. Như vậy, lượng quặng xuất khẩu trong 5 tháng là 1,1 triệu tấn, trị giá 73 triệu USD, giảm 17,2% về lượng và trị giá giảm 25,5% so cùng kỳ.

Với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu, khối lượng xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng là 650.000 tấn, tăng 20,7% và trị giá là 152 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng Tư. Và. lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng trên 3 triệu tấn và trị giá là 1,3 tỷ USD, tương ứng giảm 22,3% và giảm 48,1% so với cùng kỳ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)