Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018 và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ-Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ quản lý chuyên ngành và có điều kiện kinh doanh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước, hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; chỉ thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây mất an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, an ninh quốc gia, hoàn thành trước ngày 30/7/2018./.