Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) ở nhóm từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ hiện đang thấp so với cả nước.

Những địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) thấp là Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Trị, An Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)