Hiện nay, tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện rõ rệt. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

Đây là tín hiệu mừng đối với ngành y tế và các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khi trong thời gian tới sẽ có nhiều bệnh viện được tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh, giảm quá tải bệnh viện.

Trước vấn đề trên, phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ hơn những thông tin về giảm tải bệnh viện.

Giảm tải bệnh viện: Nhiệm vụ trọng tâm

- Trong hai năm qua, ngành y tế đã tiến hành giảm tải bệnh viện quyết liệt, đặc biệt từ khi đề án bệnh viện vệ tinh được đẩy mạnh. Ông có thể cho biết, thời gian qua việc giảm quá tải bệnh viện đã đạt được những kết quả như thế nào?

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê: Giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ ưu tiên của ngành y tế.

Thực hiện Quyết định số 92/2013/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hai năm qua đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Đề án và đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Theo đó, nhiều bệnh viện đã được cải tạo, xây mới; tăng số giường bệnh ở bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối; thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh với 15 bệnh viện hạt nhân và 53 bệnh viện vệ tinh ở 38 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện mô hình bệnh viện vệ tinh và Đề án giảm tải bệnh viện cho thấy hiệu quả rõ rệt việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, từng bước giảm quá tải bệnh viện vệ tinh của 5 chuyên khoa.

Hiện nay, tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện rõ rệt. Các bệnh viện vệ tinh đã làm chủ và thực hiện thường quy các kỹ thuật do bệnh viện hạt nhân chuyển giao, 37,5% số bệnh viện vệ tinh đã có xu hướng giảm tỷ lệ chuyển tuyến chuyên khoa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật như: Bệnh viện đa khoa các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tiền Giang, Ung bướu Cần Thơ, Nhi Đồng, Đồng Nai...

Những giải pháp đó đã mang lại kết quả tích cực như tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện, thời gian chờ khám bệnh giảm. Người dân được khám, chữa bệnh với kỹ thuật cao tại nhiều bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh.


Vẫn còn nhiều tồn tại


- Với những kết quả tiến triển khá tốt như vậy, vì sao cần có Chỉ thị của Thủ tướng trong Đề án Giảm quá tải bệnh viện thưa ông?

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê: Mặc dù có những kết quả khả quan, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn.

Chẳng hạn như một số địa phương đã tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 nhưng chưa cấp hoặc cấp chưa đủ kinh phí đối ứng, chưa đầu tư trang thiết bị, chưa bố trí đủ nhân lực cho bệnh viện vệ tinh để bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên; hiện nay còn 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có bệnh viện vệ tinh.

Bên cạnh đó, tình trạng quá tải vẫn còn ở một số bệnh viện tuyến trung ương và đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Do đó, ngành y tế cần thiết tiếp tục tăng cường thực hiện, nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh, tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm quá tải tải bệnh viện, đặc biệt cần có sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đẩy mạnh sự phối hợp các bộ, ngành

- Để tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh theo chỉ thị của Thủ tướng, ông có thể cho biết ngành y tế và các bộ ngành có liên quan khác cần phối hợp ra sao?

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê: Để các giải pháp giảm quá tải bệnh viện được thực hiện mạnh mẽ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh đảm bảo có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

Cụ thể, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các bệnh viện; công bố danh sách các bệnh viện đủ tiêu chuẩn làm bệnh viện hạt nhân để các bệnh viện vệ tinh lựa chọn đề xuất hỗ trợ chuyên môn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập. Thực hiện chế độ cơ sở y tế tuyến trên định kỳ cử chuyên gia, bác sỹ đến khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến dưới, nhất là ở các vùng khó khăn; chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa (telemedicine) trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, hội thảo, đào tạo giữa các bệnh viện.

Một giải pháp tiếp theo là Bộ Y tế sẽ hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở trên cơ sở gắn với mô hình bác sỹ gia đình bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng, miền. Triển khai nhân rộng kết quả thực hiện thí điểm mô hình bác sĩ gia đình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn ODA cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện thực hiện mục tiêu giảm quá tải. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời kinh phí để triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để các bệnh viện vệ tinh trên địa bàn đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân; có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng làm việc lâu dài tại các cơ sở khám, chữa bệnh của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư!