Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã hỗ trợ tổng thể 790 tỷ 654 triệu đồng cho 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 8 bộ, ngành trung ương để phòng chống dịch cúm A/H1N1.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế thuộc ngân sách trung ương năm 2009 Quốc hội đã quyết định nhưng chưa phân bổ.

Ngày 28/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 680/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 để phòng chống dịch cúm A/H1N1 ở người.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung hơn 140 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế thuộc ngân sách trung ương năm 2009 đã được Quốc hội quyết định để mua sắm trang thiết bị, phương tiện y tế, thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 ở người.

Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1603/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 để phòng, chống dịch cúm A/H1N1.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính bổ sung 594 tỷ 150 triệu đồng cho 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (538 tỷ 900 triệu đồng) và các bộ, ngành trung ương (55 tỷ 250 triệu đồng) có đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm A/H1N1.

Đồng thời, thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xem xét, xử lý việc bổ sung kinh phí phục vụ phòng, chống dịch cúm A/H1N1 đối với 16 địa phương còn lại có được đề nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)