Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tình hình thị trường đang thay đổi với diễn biến cực kỳ nhanh chóng. Điều này đặt ra vấn đề cần phải cập nhật chính sách để có thể thích ứng tình hình mới.  

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng chỉ ra nhóm giải pháp đầu tiên là về khuôn khổ pháp lý. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 153 nhằm kịp thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đồng thời xử lý các vấn đề bất cập nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

[Chính phủ chủ trương tăng tín dụng gắn với kiểm soát lạm phát]

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn manh: “Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo  phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 165 vừa mới ban hành song nếu có điểm bất cập và tình hình biến đổi thì cần bổ sung hoặc sửa đổi ngay để thị trường có thể phát triển trở lại.”

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đang khẩn trương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề pháp lý liên quan đến Nghị định 165 và các quy định liên quan. Trong thẩm quyền, Chính phủ sẽ xem xét giải quyết trong tháng 12.

“Chúng tôi tin rằng cơ sở pháp lý hoàn thiện sẽ góp phần ổn định và đưa các doanh nghiệp phát hành, các nhà đầu tư sớm quay lại để thị trường phát triển, vận hành một cách bình thường,” ông Chi nói.

Bên cạnh đó, ông Chi nhấn mạnh các doanh nghiệp cần tuân thủ chế độ công bố thông tin theo quy định, chủ động cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Bộ Tài chính khuyến nghị và yêu cầu các doanh nghiệp phải thuê các công ty tư vấn, trong đó có tư vấn về kiểm toán độc lập, tư vấn về xếp hạng tín nhiệm, định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, từ đó có được kết quả công bố, công khai với các nhà đầu tư. Đó là cơ sở để các nhà đầu tư biết được doanh nghiệp đang ở đâu để người phương án đối với tài sản của họ.

Mặt khác, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông để đồng bộ các giải pháp cho thị trường./.

Quảng - Hạnh (Vietnam+)