Hoc gia Thai Lan: Viet Nam co buoc phat trien vuot bac ve moi mat hinh anh 1Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại” được phát hành bằng ba thứ tiếng Việt, Thái và Anh. (Ảnh: TTXVN)

Nhân sự kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Bangkok đã phỏng vấn Giáo sư Chuan Petkaew ở Đại học Suratthani Rajabhat về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Petkaew là đồng tác giả cuốn sách quý "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại."

Với tư cách là nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Petkaew khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả diễn ra một cách rất logic và có hệ thống. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy rằng cách mạng Việt Nam cần phải có một chính đảng dẫn dắt mới có thể đi đến thắng lợi. Do đó, Người đã dày công chuẩn bị để có thể thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Hoc gia Thai Lan: Viet Nam co buoc phat trien vuot bac ve moi mat hinh anh 2Giáo sư Chuan Petkaew, đồng tác giả cuốn sách quý “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại”. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Giáo sư Petkaew, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại rất nhiều di sản tinh thần cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đối với Người, thành công của cách mạng Việt Nam là kết quả từ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên dưới một lòng, chứ không phải công lao của một cá thể riêng rẽ.

[Đại hội XIII: Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc]

Giáo sư bày tỏ rất ấn tượng về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm cả lòng yêu nước thương dân, đức hy sinh cao cả, sự chân thành với bạn bè đồng chí... "Tấm lòng của Người rất trong sáng và thực sự rất đáng ngưỡng mộ," Giáo sư nói.

Giáo sư Thái Lan nhấn mạnh tấm gương đạo đức của Người là một di sản tinh thần vô cùng to lớn mà tất cả các thế hệ Việt Nam cần phải học tập và noi theo, bởi không chỉ thực sự hữu ích đối với mỗi cá nhân, mà còn đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh, mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho toàn xã hội.

Đánh giá về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Petkaew cho biết Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt trong những năm qua, đã và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong khu vực và trên thế giới. Sự ổn định về mặt chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất đem đến kết quả đáng phấn khởi trên.

Giáo sư khẳng định sự ổn định về mặt chính trị đã trở thành ưu điểm xuyên suốt quá trình phát triển của Việt Nam, ưu điểm mà không phải quốc gia nào cũng có được. Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã chứng minh ý kiến này.

Hoc gia Thai Lan: Viet Nam co buoc phat trien vuot bac ve moi mat hinh anh 3Giáo sư Chuan Petkaew (thứ hai, từ phải sang) tặng sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại” cho Viện Hàn lâm Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Với góc độ là nhà nghiên cứu, nhận xét về định hướng phát triển của Việt Nam trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Giáo sư Petkaew khẳng định thành tựu trên mọi mặt mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước.

Giáo sư bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn giúp Việt Nam ngày càng phồn thịnh và khẳng định được tầm vóc quan trọng của mình trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và trên thế giới./.

Ngọc Quang-Hữu Kiên (TTXVN/Vietnam+)