(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong năm 2017, sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan dự kiến tăng tới 87% lên 9.000 tấn, khu vực trồng cây thuốc phiện tại Afghanistan cũng tăng kỷ lục là 328.000 ha./.