Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Việt Nam là 1 trong 25 quốc gia sản xuất được vắc xin trên thế giới và là nước thứ 4 tại Châu Á có thể sản xuất vắcxin.

Đến nay nước ta đã sản xuất được 11/12 loại vắcxin phòng bệnh nguy hiểm./.