Khung gia phat dien cho nha may thuy dien la 1.110 dong/kWh hinh anh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về khung giá phát điện năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

[Giá điện: Nhà nước sẽ chỉ quy định khung giá bán]

Cụ thể, đối với nhà máy nhiệt điện than, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho than nhập khẩu công suất tinh 1x600 MW là 1.896,05 đồng/kWh.

Bên cạnh đó, mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh 2x600MW là 1.677,02 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cho biết, các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2019 bao gồm: Suất tiêu hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/kWh (công suất tinh 1x600MW); 0,474 kg/kWh (công suất tinh 2x600MW).

Ngoài ra, nhiệt trị than là 4.797 kcal/kg. Trong đó, giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển) là 1.737.978 đồng/tấn (than nhập khẩu) và tỷ giá đồng/USD là 23.350.

Trong khi đó, đối với nhà máy thủy điện, mức trần của khung giá điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) là 1.110 đồng/kWh.

"Căn cứ khung giá phát điện đã quy định và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, EVN và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/2/2019," Bộ Công Thương thông tin thêm./.

Đức Duy (Vietnam+)