Ninh Thuan: Dua nong nghiep cong nghe cao thanh mui nhon kinh te hinh anh 1Mô hình sản xuất dưa lưới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái (Ninh Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để hình thành các vùng, dự án có quy mô và sản xuất ra các mặt hàng nông sản có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp đạt từ 3-4%/năm; trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 30-40%/năm.

Đến năm 2025, Ninh Thuận có từ 3-5 vùng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 1.000ha, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 700 triệu đồng/ha.

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu quả; trong đó mỗi huyện có từ 4-6 dự án, ưu tiên lựa chọn phát triển sản phẩm đặc thù có tiềm năng xuất khẩu.

Sản lượng sản xuất tôm giống toàn tỉnh đạt trên 50 tỷ con, chủ động sản xuất khoảng 30% tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 40% tôm sú bố mẹ; 100% cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và được giám sát an toàn dịch bệnh.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tăng]

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là, tăng cường tuyên truyền về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật các vùng sản xuất, khu nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường nghiên cứu, lựa chọn giống và các quy trình, công nghệ sản xuất.

Cùng với đó, Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển chế biến sâu, liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả công tác thu hút, sử dụng các nguồn lực và đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số đối với các hoạt động phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng chủ đạo và tất yếu trong xu thế hội nhập.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự đột phá đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương.

Ninh Thuận có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nắng nóng quanh năm, nhưng chính nắng gió nhiều lại là lợi thế để tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quan điểm của tỉnh là lấy doanh nghiệp làm trung tâm gắn với đổi mới, sáng tạo, hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ số vào quản lý, quản trị và sản xuất để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Thời gian qua, Ninh Thuận áp dụng nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn Ninh Thuận có 15 dự án đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích khoảng 250ha.

Từ đó, hình thành nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; ứng dụng trong phòng, trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản; ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm; công nghệ thâm canh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ISO, ISO/IEC 17025, HACCP, hữu cơ.

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng; công nghệ sinh học, vi sinh; công nghệ sản xuất nông nghiệp không dùng đất; công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm; công nghệ máy móc, tự động hóa trong sản xuất.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của Ninh Thuận và đang khẳng định được vị thế trong điều kiện hiện nay.

Điển hình như mô hình sản xuất măng tây xanh của Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến (huyện Ninh Phước); mô hình sản xuất nho rượu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ladora Farm (huyện Ninh Sơn); mô hình trồng dưa lưới của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh (huyện Bác Ái); mô hình sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh của Công ty TNHH Moana (huyện Thuận Nam); mô hình trồng hoa lan trong nhà lưới (huyện Ninh Sơn)...

Qua khảo sát, giá trị sản xuất trên 1 ha đất đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt trung bình khoảng 600 triệu đồng/ha/năm, một số mô hình như trồng dưa lưới, măng tây xanh, nuôi tôm, ốc hương đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Ninh Thuận, thời gian qua những hoạt động nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tốt, nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, những hoạt động này còn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về thay đổi tư duy của người dân trong việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Để thực hiện hiệu quả việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian tới Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh liên kết “4 nhà - nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp” trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nông nghiệp công nghệ cao liên kết với các hộ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống và làm giàu cho người nông dân./.

Nguyễn Thành (TTXVN/ Vietnam+)