Các binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/7, quân đội Hàn Quốc đã trình kế hoạch cải tổ lên Tổng thống Moon Jae-in, trong đó giảm số lượng các tướng 4 sao và thời gian phục vụ trong quân ngũ của binh sỹ.

Kế hoạch Cải cách Quốc phòng 2.0 được báo cáo lên Tổng thống Moon và đã được điều chỉnh. Ông Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy quân đội hàng đầu tại Phủ Tổng thống.

Theo kế hoạch cải tổ, số lượng tướng sẽ được cắt giảm từ con số hiện tại 436 xuống còn 360 muộn nhất vào năm 2022. Con số này sau đó sẽ được cắt giảm trung bình 15 tướng mỗi năm.

[Tướng Hàn Quốc lần đầu giữ chức Phó Tư lệnh Quân đoàn Mỹ]

Chức vụ của 66 tướng 4 sao sẽ được loại bỏ, trong khi 5 chức vụ tướng trong hải quân và không quân sẽ được lần lượt loại bỏ 4 năm sau đó.

Vị trí chỉ huy đơn vị phi tác chiến sẽ hạ xuống mức đại tá, trong khi vị trí phó chỉ huy các đơn vị tác chiến sẽ nâng lên cấp tướng.

Trong khi đó, thời gian phục vụ quân ngũ của binh lính trong quân đội và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ giảm từ mức 21 tháng hiện nay xuống còn 18 tháng muộn nhất vào cuối năm 2021.

Thời gian phục vụ quân ngũ của binh lính trong hải quân sẽ giảm từ 23 tháng xuống 20 tháng, còn binh lính trong không quân sẽ giảm từ 24 tháng xuống 22 tháng.

Quân đội Hàn Quốc đã có kế hoạch cắt giảm tổng số lực lượng từ con số 618.000 hiện tại xuống 500.000 muộn nhất vào năm 2022. Việc cắt giảm các lực lượng sẽ chỉ áp dụng cho quân đội./.