Kết quả thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit Rajabhat công bố ngày 18/8, cho thấy người dân Thái Lan lo ngại nhất về những vụ đánh bom gần đây ở Bangkok, đồng thời cũng không tin tưởng chính phủ sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra hiện nay.

Cuộc thăm dò Suan Dusit Poll, được tiến hành từ ngày 14-17/8 đối với 1.182 người trên toàn quốc, để tập hợp ý kiến về tình hình chính trị hiện nay của Thái Lan.

Khi được hỏi những lo ngại nhất liên quan đến tình hình chính trị hiện nay, 5 vấn đề được đề cập là: các vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok (83,30%); sửa đổi Hiến pháp (65,59%); việc đấu khẩu đang diễn ra giữa chính phủ và phe đối lập về quyền lực và lợi ích (64,94%); việc Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên thệ không đúng thể lệ trong lễ nhậm chức của Nội các (56,60%) và việc một đảng nhỏ rút khỏi liên minh cầm quyền (55,62%).

Khi được hỏi về niềm tin đối với khả năng của Chính phủ vượt qua được cuộc khủng khoảng chính trị hiện nay, 38,70% nói rằng họ có ít tin tưởng, trong khi 36,06% trả lời không tin tưởng một chút nào vì chính phủ thiếu ổn định và đầy rẫy vấn đề ngay từ đầu.

Khi được hỏi cần làm gì để vượt qua khủng hoảng chính trị, 56,88% nói rằng tất cả các bên liên quan nên lùi lại và ngừng tranh cãi, 49,32% cho rằng cả chính phủ và phe đối lập nên chung tay làm việc vì lợi ích đất nước, và 21,94% nói là phải có cải cách chính trị để đạt được dân chủ thực sự.

Trong khi đó, kết quả thăm dò khác của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) công bố ngày 18/8 cho thấy, đa số người dân Thái Lan ủng hộ kế hoạch của Bộ Kinh tế Số và Xã hội thành lập một trung tâm chống tin giả nhằm đối phó với thông tin sai lệch hoặc có dụng ý xấu./.

(Vietnam+)