Thanh pho Ha Noi phan dau cham dut dich HIV/AIDS vao nam 2030 hinh anh 1Một bạn trẻ đọc thông tin tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và công tác điều trị. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Để đạt được mục tiêu giảm số người nhiễm HIV mới và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại thành phố vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/2 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn năm 2023; trong đó đưa ra ba nội dung, giải pháp để triển khai, thực hiện.

Trước mắt, năm 2023, thành phố phấn đấu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người nhiễm HIV trong diện quản lý được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV (ARV); 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế.

Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể bao gồm trong năm 2023 có 500 người nhiễm HIV mới được phát hiện; 80% người nghiện chích ma túy tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm; 65% phụ nữ mại dâm được tiếp cận với chương trình bao cao su; 65% nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiếp cận với chương trình bao cao su và chất bôi trơn...

Theo kế hoạch, ngành y tế hoàn thành 300 mẫu giám sát trọng điểm theo quy định của Bộ Y tế; 14.350 người nhiễm HIV/AIDS được duy trì điều trị bằng thuốc kháng virus; 633 người nhiễm HIV bắt đầu được điều trị bằng thuốc ARV; 11.112 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi điều trị ARV; 98% người nhiễm HIV/AIDS có kết quả tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế...

Để đạt các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra ba nhóm giải pháp gồm dự phòng và can thiệp giảm tác hại; xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS; điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

Cụ thể, đối với nhóm giải pháp dự phòng và can thiệp giảm tác hại, thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV.

[[Điểm sáng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Hà Nội]

Với xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV, đa dạng hóa dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét nghiệp HIV lưu động và tự xét nghiệm HIV; mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng, triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng do nhân viên y tế xã, phường, thị trấn cộng tác viên thực hiện, phổi hợp chặt chẽ với các dự án, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng đang triển khai hoạt động này tại địa bàn để tăng cường phát hiện người nhiễm HIV mới.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong phòng, chống HIV/AIDS; thiết lập hệ thống giám sát ca bệnh từ khi xác định nhiễm HIV cho đến tham gia điều trị, chuyển đổi cơ sở điều trị, chất lượng điều trị, tuân thủ điều trị đối với từng người nhiễm HIV…

Thành phố sẽ điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng virus HIV (thuốc ARV) cho những người nhiễm HIV ngay sau khi được chẩn đoán xác định; duy trì điều trị HIV/AIDS tại các trại giam, cơ sở cai nghiện ma túy; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP); mở rộng độ bao phủ cung cấp dịch vụ điều trị PrEP tới các khách hang có nguy cơ lây nhiễm HIV...

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế và các đơn vị, quận, huyện xây dựng các chỉ tiêu chính thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên toàn thành phố và từng quận, huyện, thị xã để làm cơ sở lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hàng năm, trình UBND thành phố phê duyệt.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; trong đó ưu tiên nội dung thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành biết và chủ động tiếp cận hoặc vận động người thân, bạn bè, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ và tìm kiếm ca bệnh, tư vấn xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS... khi có nhu cầu.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giao chỉ tiêu triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố năm 2023 trên cơ sở kế hoạch tương ứng của Sở Y tế với những chỉ tiêu cụ thể giao cho từng xã, phường, thị trấn; truyền thông quảng bá về các hoạt động thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố năm 2023; tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ cao tiếp cận và tham gia các hoạt động này./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)