Thay doi Uy vien Thuong truc Uy ban Quoc gia ve nguoi cao tuoi hinh anh 1Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam vừa ký Quyết định thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban này.

Theo quyết định, bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Nguyễn Trọng Đàm.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ủy ban có các nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ủy ban cũng giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)