Cả hai tỏ ra không hề quan tâm tới chuyện khác biệt về giống loài. (Nguồn: Daily Mail)
Chúng coi nhau như những người anh em thực sự. (Nguồn: Daily Mail)
Cả hai chơi đùa và thậm chí con ngủ cùng nhau. (Nguồn: Daily Mail)
Chúng quấn quýt nhau không rời. (Nguồn: Daily Mail)
Cả hai chơi đùa và thậm chí con ngủ cùng nhau. (Nguồn: Daily Mail)
Những hình ảnh về bộ đôi trên nhận được rất nhiều sự quan tâm trên các trang mạng xã hội. (Nguồn: Daily Mail)