TP. Ho Chi Minh cong khai viec cho thue va chuyen nhuong tai san cong hinh anh 1Dự án 360 Xa lộ Hà Nội, quận 9 liên quan đến sai phạm chuyển nhượng đất công. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu các tổ chức và các doanh nghiệp quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định.

Các đơn vị công khai, minh bạch thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công.

Đối với việc xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổng công ty, công ty mẹ) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Để hoàn thành tốt việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ban ngành thành phố, các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phố và các đơn vị có liên quan (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) lập báo cáo kê khai, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với từng cơ sở nhà đất chưa thực hiện kê khai.

[Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt quản lý, thu hồi và đấu giá đất công]

Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn thành phố đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phố báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất công, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nhà, đất công sử dụng sai mục đích và nhà đất chưa báo cáo kê khai theo quy định.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản công, tích cực tham gia phát hiện cũng như góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Quản lý tài sản công; trong đó có nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước là vấn đề “nóng” trong thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh khi hàng loạt cán bộ dính vòng lao lý. Nhiều nhà, đất công do các công ty nhà nước thành phố quản lý đã được cho thuê tràn lan hoặc chuyển nhượng giá rẻ gây thất thoát ngân sách.

Tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hàng loạt cán bộ chủ chốt của Thành phố cũng bị kỷ luật hoặc bị đề nghị kỷ luật do buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án; trong đó có việc giao quỹ đất do ngân sách nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT không qua đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)