Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) Triệu Lạc Tế. (Nguồn: Reuters)

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) Triệu Lạc Tế ngày 11/11 khẳng định các ủy ban giám sát mới sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc sẽ thực hiện giám sát toàn diện đối với toàn bộ đội ngũ công chức và nhân viên tại các cơ quan công quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại hội nghị trực tuyến về triển khai công tác thí điểm cải cách hệ thống giám sát quốc gia trên quy mô toàn quốc được tổ chức ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ông Triệu Lạc Tế cho biết việc đi sâu cải cách hệ thống giám sát quốc gia và mở rộng công tác thí điểm trên quy mô toàn quốc là sự bố trí chiến lược quan trọng đã được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

[Infographics] Trung Quốc ra mắt ủy viên thường vụ Bộ Chính trị mới


Tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra kỷ luật các cấp cần phải nhận thức sâu sắc rằng việc mở rộng triển khai toàn diện công tác thí điểm cải cách chính là yêu cầu tất yếu của quá trình đi sâu thực hiện chủ trương “trị Đảng nghiêm minh toàn diện” và đã giành được thắng lợi trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước.

Chương trình thí điểm cải cách hệ thống giám sát đã được Trung Quốc triển khai bước đầu tại 3 địa phương gồm thành phố Bắc Kinh, cùng hai tỉnh Sơn Tây và Chiết Giang kể từ đầu năm nay./.