Quốc hội Pháp mới đây đã thông qua điều luật trao cho công dân Pháp "quyền sai lầm" khi làm việc với chính quyền mà không bị trừng phạt ngay lập tức.

Đạo luật mới vừa nêu là một phần cuộc cải tổ được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong thời gian vận động tranh cử./.