Lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)