Bo Tai chinh: So du Quy Binh on gia xang dau la 2.779 ty dong hinh anh 1Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo chủ trương thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý 4/2019.

[Thủ tướng phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia]

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết quý 1/2019, số dư Quỹ BOG đã âm 620 tỷ đồng và lũy kế sang quý 2 tiếp tục âm 499 tỷ đồng, sang tới quý 3 Quỹ này đã tích lũy số dư dương và đạt 2.019 tỷ đồng.

Về tình hình biến động Quỹ trong quý 4, cụ thể tổng số trích lập vào Quỹ là 1.278 tỷ đồng, trong đó giá trị sử dụng là 520 tỷ đồng, theo đó khi cộng lãi phát sinh số dư Quỹ BOG tại ngày 31/12 đã đạt 2.779 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)