Bo Tai chinh: Thue bao ve moi truong doi voi xang giam 2.000 dong/lit hinh anh 1(Ảnh minh họa. Nguồn:Vietnam+)

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Công thương và ý kiến tham gia thống nhất của các bộ, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thiện dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít

Như vậy, với phương án này, các mức giảm thuế tương ứng tới 50% so với trước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn ngư trên sẽ khiến số thu thuế thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019) giảm khoảng 29.000 tỷ đồng/năm, từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) khoảng 32.000 tỷ đồng/năm (số giảm thu ngân sách nhà nước bình quân 1 tháng là 2.661 tỷ đồng/tháng).

Nếu tính giảm mức thuế thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/4 thì số giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) sẽ vào khoảng 24.000 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)