Cac khu cong nghiep Viet Nam: Phat trien manh trong nam 2019 hinh anh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước thực.

Năm 2019, song hành cùng thành công của nền kinh tế đất nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), về tình hình thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế của cả nước năm 2019, tính đến tháng 11/2019 trên địa bàn cả nước có 09 khu công nghiệp được thành lập mới và quyết định chủ trương đầu tư, mở rộng 01 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp được thành lập trên cả nước đến thời điểm hiện nay là 335 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 96,5 nghìn ha, trong đó 256 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 79 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 53% (tương đương với cùng kỳ năm 2018); riêng các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%, tăng 2% so với với cùng kỳ năm 2018./.

Thanh Trà (Vietnam+)