Chu tich Quoc hoi lam viec voi Pho Chu tich Tap doan Hyosung hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ông Cho Huyn-sang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chu tich Quoc hoi lam viec voi Pho Chu tich Tap doan Hyosung hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ăn sáng, làm việc với ông Cho Huyn-sang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chu tich Quoc hoi lam viec voi Pho Chu tich Tap doan Hyosung hinh anh 3Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ông Cho Huyn-sang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chu tich Quoc hoi lam viec voi Pho Chu tich Tap doan Hyosung hinh anh 4Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ăn sáng, làm việc với ông Cho Huyn-sang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)