Co 88,3% to chuc tin dung ky vong loi nhuan tang truong duong nam 2018 hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước tiến hành trong tháng Chín, hầu hết các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, mặt bằng lãi suất giữ ổn định, huy động vốn đến cuối năm nay tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2017.

Kỳ vọng tăng trưởng khá

Kết quả điều tra cho thấy, tình hình kinh doanh quý 3 có cải thiện hơn so với quý 2 với 72,6% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 15,8% là nhận định là "cải thiện nhiều." Dự kiến trong thời gian tới, 80% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong quý 4 và 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 "cải thiện" hơn so với năm 2017, trong đó 23-30,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

[Tín dụng bị thắt chặt, lợi nhuận của các nhà băng có bị ảnh hưởng?]

Dự kiến đến cuối năm nay, có 88,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm ngoái, 5,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận “không đổi” và 6,4% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận “suy giảm.” Lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng Sáu nhưng cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 13,63% của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.

Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục được nhận định tích cực trong quý 3 với nhu cầu vay vốn được 49,5% tổ chức tín dụng lựa chọn mức “cao,” tiếp đến là nhu cầu thanh toán và thẻ (38,1% tổ chức tín dụng lựa chọn mức cao) và nhu cầu gửi tiền (33% tổ chức tín dụng lựa chọn mức cao). Số liệu tương ứng quý trước là 51,1% - 35,4% -36,9%.

Dự kiến tổng thể năm 2018 so với năm 2017, kết quả điều tra kỳ này cho thấy các tổ chức tín dụng kỳ vọng sản phẩm thu hút được nhiều khách hàng nhất là vay vốn, tiếp đến là nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ, sau đó là nhu cầu gửi tiền với các tỷ lệ tổ chức tín dụng dự kiến “tăng” tương ứng là 69,2%-57,5%-57%.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối quý 3 tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ. Dự báo trong quý tới và cả năm 2018, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Đánh giá về tình hình lao động và việc làm trong ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhận định tiếp tục chuyển biến tích cực với 56,84% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động trong quý 3 (cao hơn tỷ lệ 46% ghi nhận tại kỳ trước); 26,6% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại và 61,46% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý 4.

Huy động vốn và dư nợ tín dụng kỳ vọng tăng

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng trưởng bình quân 5,83% trong quý 4 (cao hơn so với mức tăng thực tế và mức kỳ vọng của cùng kỳ năm 2017) và tăng 15,34% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế 14,98% nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 16% của năm 2017).

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,52% trong quý 4 và tăng 15,22% cả năm nay trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định cả năm.

Các chuyên gia của Vụ dự báo thống kê cũng nhận định nhóm khách hàng là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đánh giá có mức độ rủi ro thấp nhất.

Mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng trong quý 3 được nhận định hầu như không đổi so với quý trước với tỷ lệ 81% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro hiện đang ở mức “bình thường”, 13% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức “thấp” và 6% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro vẫn ở mức “cao”.

Thời điểm hiện tại, nhóm khách hàng là tổ chức tín dụng tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất; nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân có mức độ rủi ro cao hơn. Trong nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế, 100% tổ chức tín dụng nhận định nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức độ rủi ro thấp nhất.

Dự báo trong quý 4 có 78,95% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định”, 8,42% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm” và 12,63% tổ chức tín dụng quan ngại mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng có thể “tăng” nhưng tăng nhẹ. Các tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng từ nay đến cuối năm nay tiếp tục được giữ ở mức thấp như mục tiêu đã đề ra./.

Thúy Hà (Vietnam+)