Dai su Prak Nguon Hong: Campuchia dang ngay cang phat trien hinh anh 1Thủ đô Phom Penh của Campuchia. (Nguồn: gadventures.com)

Trước thềm bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI ngày 29/7, Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong về vai trò của Đảng Nhân dân Campuchia cũng như công tác bầu cử tại Campuchia sắp tới.

- Đại sứ có thể cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia. Đất nước Campuchia đã vượt qua thách thức và đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng ghi nhận nào?

Đại sứ Prak Nguon Hong: Trong thời gian 39 năm vừa qua, nhân dân Campuchia đã đi trên một đoạn đường dài giành được thắng lợi đáng tự hào, với vị thế làm chủ vận mệnh bản thân đã đấu tranh trước những khó khăn và thách thức. Trên đoạn đường dài này, trong mọi thời điểm và hoàn cảnh, Đảng Nhân dân Campuchia chính là nguồn sức mạnh chính trị duy nhất gắn kết cùng chung niềm vui, hoạn nạn với nhân dân, đã làm tất cả vì nhân dân. Những thành tựu to lớn làm nên lịch sử mà Đảng Nhân dân đã đạt được cho đất nước, được ghi dấu trong lòng nhân dân mà không ai có thể thay đổi hoặc phản đối. Đảng đã lãnh đạo đấu tranh giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng, đạt được đại thắng lợi làm nên lịch sử ngày 7 tháng Giêng năm 1979, giúp cho nhân dân được hồi sinh và mang lại cho nhân dân quyền lợi, tự do, dân chủ, niềm vinh dự cao quý đã hoàn toàn bị mất đi trong chế độ tàn độc đó.

[Campuchia tổng duyệt an ninh trước thềm bầu cử Quốc hội]

Đảng Nhân dân Campuchia đã mang lại nền hòa bình cho đất nước và giành được độc lập, thống nhất đất nước theo chủ trương thắng-thắng vào cuối năm 1998, kết thúc thời kỳ kháng chiến trường kỳ 30 năm tại Campuchia. Bên cạnh đó, Đảng nhân dân đã đưa danh dự và uy tín của đất nước Campuchia lên tầm cao trên trường quốc tế, để đất nước Campuchia trở thành một đất nước thống nhất, chủ quyền và hiện đang tham gia tích cực với sự bình đẳng, bình quyền trong công tác quốc tế cả trong khuôn khổ khu vực cũng như thế giới.

Công tác phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua đến nay, kinh tế Campuchia đạt mức tăng trưởng hàng năm 7% so với dự báo, song song với việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt ổn định tỷ giá hối đoái và kiểm soát lạm phát ở mức thấp. Tổng sản phẩm quốc nội ước tính tăng khoảng 1.560 USD trong năm 2018.

Những thành tựu to lớn này là minh chứng cụ thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã và đang đi lên theo mục tiêu đúng đắn và ngày càng phát triển những thành tựu, nhân dân nối tiếp gặt hái nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt hướng đến tầm nhìn là đất nước có thu nhập ở mức trung bình cao trong năm 2030, đất nước có thu nhập cao trong năm 2050, trở thành quốc gia văn minh, phát triển trong khu vực, xây dựng xã hội hài hòa không chiến tranh, hành động diệt chủng và phá hoại nội bộ đất nước như thời đại trước.

Dai su Prak Nguon Hong: Campuchia dang ngay cang phat trien hinh anh 2Người dân diễu hành ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP). (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

- Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa 6 dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 tới. Đến thời điểm hiện tại, các Đảng đều đưa ra cương lĩnh tranh cử của mình. Xin Đại sứ cho biết Đảng Nhân dân Campuchia đã đưa ra cương lĩnh tranh cử với nội dung cụ thể gì?

Đại sứ Prak Nguon Hong: Đảng Nhân dân Campuchia đã hoàn tất cương lĩnh, chủ trương kinh tế-xã hội để thông báo đến nhân dân, mong nhận được sự ủng hộ từ nhân dân về cương lĩnh của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2018- 2023, làm kim chỉ nam định hướng hoạt động của Đảng tiếp tục phục vụ đất nước và nhân dân trong thời gian 5 năm tới. Cương lĩnh chính trị đã đề ra mục tiêu lớn làm chiến lược như sau: Tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Vương quốc Campuchia, bảo vệ chế độ quân chủ và lợi ích quốc gia được vững bền, nêu cao quyền dân chủ tự do đa đảng và tôn trọng quyền con người. Bảo vệ vững chắc nền độc lập, dân chủ toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình, chống phá các thế lực thù địch, chống lại sự can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia.

Xây dựng đất nước Campuchia thành nhà nước vững chắc, phát triển theo pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật trên tinh thần vì dân, mỗi người dân đều có quyền, nghĩa vụ tham gia tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục công tác phát triển kinh tế-xã hội ngày càng vững mạnh, là cơ sở vững chắc để đảm bảo đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thoát khỏi đói nghèo, nạn mù chữ, dịch bệnh, đàn áp và hành động bạo lực. Củng cố, phát huy tình hữu nghị, hợp tác tốt giữa Vương quốc Campuchia với tất cả các nước, tổ chức quốc tế để thúc đẩy phát triển đất nước, tích cực đẩy mạnh hoạt động của Campuchia cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

Cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia được xây dựng dựa trên ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, dựa trên cơ sở thực tiễn mà Đảng có khả năng thực hiện được. Những thành tựu to lớn không thể kể hết được của đất nước Campuchia đã đạt được thời gian qua đặc biệt trong thời gian hai thập kỷ cuối này chính là minh chứng rõ ràng nhất không thể chối bỏ, khẳng định khả năng lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

-Đề nghị Đại sứ cho biết ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VI đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới?

Đại sứ Prak Nguon Hong: Cuộc bầu cử đại biểu Khóa VI diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2018 sắp tới là một sự kiện chính trị lịch sử rất quan trọng đối với nhân dân cả nước. Việc quyết định về chính trị của nhân dân, nhà nước trong cuộc bầu cử này nhằm chọn ra một Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, có tính chất quyết định vận mệnh đất nước và nhân dân. Việc đưa ra quyết định đúng đắn sẽ mang lại sự phát triển, sự phồn thịnh và hòa bình cho dân tộc. Nhân dân Campuchia đã thấy rõ được sự hồi sinh, sự phát triển và sự vững chắc của đất nước vì nền hòa bình, ổn định, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đã có nhận thức đầy đủ trong việc bỏ phiếu lựa chọn chính Đảng và tầng lớp chính trị để lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ VI thông qua công tác bầu cử ngày 29 tháng 7 năm 2018.

Vì vậy, mong toàn thể người dân Campuchia dùng quyền công dân của mình tham gia bầu cử và hãy bỏ phiếu cho Đảng Nhân dân Campuchia với biểu tượng “Nữ thần rải hoa” số thứ tự 20 trên lá phiếu sự thống nhất đất nước, hòa bình, ổn định và phát triển.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)