Đoàn Thanh niên triển khai hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định.
Đoàn Thanh niên triển khai hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ảnh 1Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 26/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Điểm cầu trung ương tại Trụ sở Trung ương Đoàn có sự tham dự của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các ban phong trào, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 17.138 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở, có sự tham gia của 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Công tác tổ chức Hội nghị đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề về những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy báo cáo chuyên đề chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đoàn đã tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 địa điểm trên cả nước và nước bạn Lào.

Tiếp đó, ngày 4/2/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã được nghe thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

[Đoàn thanh niên: Hành trình 90 năm xung kích của rường cột quốc gia]

Vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày 19/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động được xác lập gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp; 13 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới, nổi bật như được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây.

Việc tiếp cận, xây dựng Chương trình hành động theo phương thức mới giúp các giải pháp của Đoàn bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời gian tới, qua đó có thể đánh giá rõ nét vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong quá trình tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động thể hiện tinh thần tiến công và tính hành động rất cao.

Đoàn Thanh niên triển khai hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình hành động cũng xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh, thiếu nhi, qua đó tạo môi trường phù hợp để từng đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định.

Một số chỉ tiêu mới lần đầu tiên được xác lập để triển khai thực hiện như: Chỉ tiêu “Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên;” chỉ tiêu “100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh, thiếu nhi cấp tỉnh”…

Các thành tố trong Chương trình hành động có một số điểm mới, đáng chú ý như việc nêu các nội dung về: Khát vọng phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số; tham gia xây dựng xã hội phát triển bền vững; đổi mới tổ chức bộ máy…

Ngay sau Hội nghị này, theo kế hoạch, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới đoàn viên, thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục