Dua Viet Nam thanh trung tam che bien nong san top 10 TG vao nam 2030 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn
Dua Viet Nam thanh trung tam che bien nong san top 10 TG vao nam 2030 hinh anh 2Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 đề ra các mục tiêu: Đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được cơ giới hóa; phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)