Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Cục Hàng hải Việt Nam vừa ban hành điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho các doanh nghiệp hay chủ tàu thuyền.

Theo đó, đối tượng được giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải là tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện sông pha biển).

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ giảm giá dịch vụ hoa tiêu đến mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ GTVT (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay).

“Thời gian thực hiện 3 tháng, kể từ ngày 1/5/2020,” lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam thông tin.

[Lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng, hành khách giảm]

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đề ra đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thuyền viên hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Được biết, trước thời điểm ngày 1/1/2017, phí hoa tiêu hàng hải được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về phí và lệ phí. Từ ngày 1/1/2017, dịch vụ hoa tiêu được điều chỉnh từ cơ chế phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá. Mức giá được quy định tại Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam; sau đó quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT.

Kể từ khi áp dụng cơ chế giá, các Công ty Hoa tiêu hàng hải đều áp dụng mức tối đa giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa. Mức giá này vẫn giữ ổn định từ năm 2017 đến nay./.

Việt Hùng (Vietnam+)