Ha Giang: Ky luat 10 can bo Ban Dan toc do buong long cong tac quan ly hinh anh 1Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh chủ trì kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. (Nguồn: baohagiang.vn)

Ngày 22/10, ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết tại kỳ họp thứ 12 diễn ra vào ngày 19/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xem xét, thực hiện quy trình kỷ luật đối với 10 cán bộ của Ban Dân tộc, trong đó hai người nhận mức cao nhất là khai trừ Đảng.

10 cán bộ bị kỷ luật do liên quan Đề án số 2086 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2025.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, hai cán bộ Ban Dân tộc tỉnh bị khai trừ Đảng gồm Bế Thị Kim Hưng, Trưởng phòng; Đặng Đoàn Phong, Phó Chánh Văn phòng.

6 cán bộ bị cảnh cáo gồm Hoàng Đức Tiến (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh); Hoàng Xuân Đẹp (Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh); Ma Công Mạch (Phó phòng); Phạm Văn Đông (Chuyên viên phòng Thanh tra); Vũ Thị Bình Minh (chuyên viên); Phạm Quang Huy (kế toán).

[Cách chức, khai trừ Đảng một số cán bộ ở thành phố Thanh Hóa]

Hai cán bộ bị khiển trách gồm Đặng Đình Nhiêu (Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh); Trần Quốc Tuấn (Phó Chánh Thanh tra).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 do đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 2086 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2025; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cá nhân lợi dụng làm trái chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của Đề án.

Chi ủy đã triển khai thực hiện không nghiêm túc kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về khắc phục những sai phạm đã chỉ ra qua thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Chi bộ, cơ quan, để nhiều cán bộ là đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)